Välkommen till Allokera…

Vi är en ekonomibyrå med en lång och gedigen erfarenhet av redovisning och revision. Vi sätter alltid våra kunder i första hand.

För att nå framgång är långsiktighet viktig och för att lyckas är ett konstruktivt samarbete en förutsättning. Vi har en stor bredd och finns till för Dig och din verksamhet antingen som en helhetslösning eller inom ett specifikt område.

Hör av dig så berättar vi gärna mer !

Vår affärsidé som redovisningsbyrå är att bli Er kompletta samarbetspartner inom redovisning och ekonomi. Vi trivs som allra bäst när vi får komma överens med våra kunder om hur just samarbetet mer ER skall utformas och utvecklas. Vår viktigaste uppgift är att se till att redovisning och ekonomi fungerar på ett så effektivt sätt som möjligt och att ni kan fokusera på Er verksamhet och veta att ”kringtjänsterna” fungerar.

Du får kontinuerlig information, såväl i enlighet med våra regelverk som anpassad efter just Er verksamhets behov. Lätt och enkelt presenterad i önskad form. Vi kan hantera allt från enkel bokföring till koncern- och mer komplexa projektredovisningar. Vi hjälper dig gärna i utvecklingen av just din verksamhet.

Tillsammans med våra kunder skapar vi ett effektivare samarbete.