Årsredovisningen är en offentlig handling. Det är något som man ganska ofta glömmer bort i mindre företag. Det är en utmärkt reklamplats, en möjlighet att presentera sin verksamhet och vad bolaget står för. Här bistår vi gärna med tips och råd för hur detta kan utnyttjas på ett bra sätt. Årsredovisningen är därför ett viktigt dokument exempelvis i kommunikationen med bolagets finansiärer.

När vi hjälper Ert företag med bokföring, redovisning och övrig ekonomihantering blir årsredovisningen ett naturligt steg och sammansfattning av det aktuella räkenskapsåret.

Men hanterar ni Er redovisning med egna resurser så hjälper vi Er gärna med att sammanfatta och planera för just årsredovisning och de handlingar som tillhör bokslutet. Har Ert bolag revisorer så hjälper vi Er självklart med nödvändig dokumentation och specifikationer.