När året har avslutats och det är dags för deklaration och taxering. Det gäller såväl för din verksamhet som privat. Med den gedigna erfarenheten och kundskapen som vi har så hjälper vi dig med enskilda skattefrågor, skatteplanering, mervärdeskatt, punktskatt och deklarationer.

 

-Privata inkomstdeklarationer                              -F- skatt

-Företagsinkomstdeklarationer                            -Skattedeklarationer

– K 10 / K12                                                               -Arbetsgivaredeklarationer

– Konstnärlig verksamhet                                     -Inrapportering till skatteverket

Skatterådgivning/ planering                                -Periodisk sammanställning