Av erfarenhet vet vi att inom det här området ligger 80% av all tid som ett företag lägger på sin redovisning. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att minska administrationen kring fakturor och kan därför erbjuder er hantering av fakturor över webben. Här har vi en stor möjlighet att på ett enkelt och konstruktivt sätt förenkla hantering och utnyttja nätet och dess möjligheter.

Kontakta oss så berättar vi hur detta går till.

Kundfakturor                                                                                     Leverantörsfakturor

– Fakturering                                                                                       – Fakturor

– Betalningspåminnelser                                                                    – Leverantörsbetalningar – fil

– betalningsbevakning                                                                       – Leverantörsbetalningar – manuellt

– Uppdatering av inbetalningar                                                         – Leverantörsbevakning

– Inkasso                                                                                             – Avstämningar

– Avstämningar                                                                                   – Återrapporteringar

– Återrapporteringar