För att kunna ge dig en så effektiv lönehantering som möjligt gör vi en ordentlig genomgång av ditt företag. Vad gäller för regler och krav ? Är man ansluten till kollektivavtal ? vilka regler och rekommendationer gäller för just Er t företag? Vi hjälper dig med :

-Tidsregistrering online                           -Tjänstebil, bilförmån

-Övertid , OB m.m                                   – Pension

-Uppdatering av komptidssaldon             – Underlag till Fora/ AMF rapportering

-Anställningsavtal                                     – Semesterberäkning

-Reseräkningar                                         – Lönespecifikation

-Utbetalningar av lön via fil                     – Kontrolluppgifter för anställda

-Underlag till skattedeklaration               – Rapportering