allokera

Våra tjänster

Ekonomisk rådgivning

Vi har många års erfarenhet från olika branscher och har många bra tips och råd dela med oss som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Eftersom vi bryr om våra kunder och har stor inblick i verksamheten kan vi vara ditt bollplank i många viktiga frågor i ditt företagande.

 • Ekonomistyrning
 • Budgetering
 • Arkivering
 • Prognoser
 • Kassaflödesanalyser
 • Nyckeltal
 • Likviditetsbudget
 • Finansiella nyckeltal
 • Lönsamhetsberäkningar

För att minska risken för obehagliga ekonomiska överaskningar är det bra att använda sig av en budget. Vi kan hjälpa dig att ta fram en ekonomisk karta (budget) för att ge dig möjlighet att både styra och följa upp att ditt bolags ekonomiska resurser används på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.

Många företag saknar utrymme för aktivering av flera års material. Vi på Allokera kan erbjuda våra kunder arkiveringstjänst med förvaringsutrymme hos oss.

Bokföring

Du som kund får tillgång till den kompetens som behövs för uppdraget. En fungerande redovisning är basen i det ekonomiska navet. Det skall ge dig kontroll och trygghet. Vi ser till att din redovisning sköts enligt gällande lagar och regler samt aktuella rekommendationer från bokföringsnämnden m.fl.

Hantering av bokföring, löpande händelser och transaktioner. Vi bokför dina fakturor, kvitton, inbetalningar och utbetalningar. Hanterar aktuella avstämningar av bank-och skattekonton ser till att du är informerad med ekonomisk återrapportering.

Har din verksamhet behov av att hålla reda på olika projekt? Kanske behöver ni kunna hantera en separat redovisning av intäkter och kostnader till olika uppdrag? Kunna rapportera till en tredje part? Eller för en egen uppföljning?

Vi tar tillsammans med dig fram en enkel, fungerande modell och rutin för att hantera den löpande redovisningen på ett sådant sätt så att det möjliggör den återrapportering som ni har behov av.
Vi hjälper dig redan från början att skapa en rutin som möjliggör uppföljning av din verksamhet och de faktorer som är påverkande.
En kostnadsanalys är en systematisk process som vi använder för att analysera vilka beslut som ska fattas och vilka våra kunder ska avstå från. Kostnads-nyttoanalytikern sammanfattar de potentiella belöningarna som förväntas från en situation eller åtgärd och subtraherar sedan den totala kostnaden för att vidta den åtgärden.
 • Planering inför bokslut och årsredovisning
 • Månadsbokslut
 • Koncernredovisning

Löner

För att få en så effektiv lönehantering som möjligt gör vi en ordentlig genomgång av ditt företag. Vad gäller för regler och krav? Är man ansluten till kollektivavtal? Vilka rekommendationer är aktuella för just Ert företag?

 • Lönespecifikationer
 • Bidrag
 • Årssammanställningar
 • Semesterberäkningar
 • Sjuklönerapportering
 • Rapporter till FORA, COLLECTUM, m.fl.

Deklarationer, moms och skatt

Vi hjälper dig med bolagets skattedeklarationer avseende arbetsgivare och moms samt inkomstdeklaration men även andra deklarationer och rapporter som kan vara aktuella för dig eller din verksamhet.

 • Privata inkomstdeklarationer
 • Företagsinkomstdeklarationer
 • K10/K12
 • Konstnärlig verksamhet
 • F-skatt
 • Skattedeklarationer
 • Arbetsgivaredeklarationer
 • Inrapportering till skatteverket
 • Periodisk sammanställning

Var i ditt företagande är du?

Nedan finns ett antal knappar för var i din verksamhet du är. Precis som i vanliga livet har vi olika faser i ett företagande. Vilken fas du är i och vad som kan kännas mest angeläget att få hjälp med varierar över åren och var just du är i ditt företagande.


Kund-och Leverantörsfakturahantering

Av erfarenhet vet vi att inom det här området liger 80% av all tid som ett företag lägger på sin redovisning. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att minska administrationen och göra denna hantering så effektiv som möjligt. Här ser vi över såväl fysisk hantering som hantering via nätet.

Bokslut och Årsredovisningar

Årsredovisning är en summering av bokföring, administration och ekonomihantering och blir en naturlig sammanfattning av verksamhetsåret.

Årsredovisningen är en offentlig handling. Det är något som man ganska ofta glömmer bort i mindre företag. Det är en utmärkt reklamplats, en möjlighet att presentera sin verksamhet och vad bolaget står för. Här bistår vi gärna med tips och råd för hur detta kan utnyttjas på ett bra sätt. Årsredovisningen är ett viktigt och användbart dokument i bolagets kommunikation.

Hanterar ni Er redovisning med egna resurser så hjälper vi Er gärna med att sammanfatta och planera för just årsredovisning och de handlingar som tillhör bokslutet. Har Ert bolag revisor så hjälper vi självklart till och tar fram nödvändig dokumentation och specifikationer, enligt revisorernas önskemål.

"Bokföring är affärsspråket"